Podkrovia

Pri rozponoch krokiev viac ako 60 cm, sa o spôsobe montáže prosím informujte na našej infolinke.

Stropy

Pri rozponoch stropných nosníkov väčších ako 60 cm, sa o spôsobe montáže prosím informujte na našej infolinke.

Podstrešia a podhľady – exteriér

Pri rozponoch krokiev alebo iných nosníkov väčších ako 60 cm, sa o spôsobe montáže prosím informujte na našej infolinke.

Schodiská, parapety, atď.

Univerzalita MICHNO SYSTEMu vám dáva široké možnosti jeho využitia. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na našej infolinke.

Spôsoby montáže

Do betónu, do muriva

Objednaním balenia MICHNO SYSTEMu s označením murivo, toto obsahuje balíček hmoždiniek pre montáž jednotlivých stabilizátorov do stien a stropov z pórobetónových tvárnic, z pálených keramických tehál, betónu alebo betónových tvárnic. O prestupoch do priečok a stropov z iných materiálov sa informujte na infolinke.

Do dreva

Pre montáž MICHNO SYSTEMu do dreveného podkladu resp. drevených konštrukcií, je potrebné zakúpiť si stabilizátory s označením „drevo“. Balenie bude obsahovať balíček prestupov do dreva. Pri uvažovanej montáži do špecifi ckého podkladu je potrebné kontaktovať našu infolinku.

Výhody

Predlžujte koľko potrebujete

Regulovateľný odstup od steny

Jednou z ďalších výnimočných vlastností stabilizátorov MICHNO SYSTEMU je plná nastaviteľnosť vzdialeností a odstupov od podkladu. Táto vlastnosť nielenže umožňuje vyrovnávať nerovný podklad stien, ale vytvára aj montážny priestor pre jednoduché zabudovanie potrebných rozvodov.

Rozostup